Dutch English German

Privacy

Stichting Marktactiviteiten Groningen spant zich naar alle redelijkheid in uw gegevens te bewaken en alleen te gebruiken voor administratieve doeleinden. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Verder houden wij ons aan de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit voorschrijft. Voor meer informatie over de WBP ga naar www.cbpweb.nl

Anti spam policy:
S.M.G. heeft een anti-spam policy om zo te voorkomen dat ons netwerk of onze server gebruikt worden voor het versturen van spam of het hosten van via spam gepromote websites.

Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacy wetgeving.

Groninger Markten